HİZMETLERİMİZ

 

 • SINIR TESPİT İŞLEMLERİ
 • APLİKASYON, BİNA-BLOK APLİKASYONLARI
 • BİRLEŞTİRME ( TEVHİD ) İŞLEMLERİ
 • AYIRMA ( İFRAZ) İŞLEMLERİ
 • PLANKOTE VE KÜBAJ HESAPLARI
 • CİNS DEĞİŞİKLİĞİ, BİNA TESPİT KROKİSİ
 • VAZİYET PLANI, BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI
 • YOLA TERK, PARKA TERK YOLDAN İHDAS
 • HALİHAZIR HARİTA, ŞERİTVARİ HARİTA İŞLEMLERİ
 • KONTOR GABARİ
 • İMAR PLANI UYGULAMALARI
 • GÜZERGAH ETÜDLERİ
 • RÖLEVE ÇALIŞMALARI
 • İRTİFAK HAKKI
 • YOL VE ALTYAPI PROJE HARİTALARI VE UYGULAMALARI
 • MADEN & TAŞ OCAĞI ÖLÇÜMLERİ
 • TOPOĞRAFİK HARİTALAR
 • KADASTRAL HARİTALAR
 • KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ PROJELERİ
 • BATİMETRİK HARİTALAR
 • ŞERİTVARİ HARİTALAR
 • KAMULAŞTIRMA HARİTALARI
 • RÖLEVE - 3D RÖLEVE
 • RESTORASYON PROJELERİ  

 

BİZE ULAŞIN

 

Çayırova/Kocaeli Atatürk Mah. Adnan Kahveci Cad. No:39/3

T: 0262 641 67 50 G: 0554 842 40 99  E: bilgi@dizaynharita.net

2014 Copyright © Dizayn Harita